Salta el contingut

VPN

Per a poder connectar-se amb VPN, primer s'ha de seleccionar la xarxa "Wireguard" de l'escriptori que es vulgui.

Es prem la icona

I la icona

En l'apartat de "Hardware", en "Xarxes" se selecciona la xarxa "Wireguard VPN"

Es torna a la pantalla d'Inici i es prem el menú desplegable

I es prem el botó

Es descarregarà un arxiu al qual s'hauria d'assignar un nom curt.

S'obre un terminal en la teva ordinador i s'executa aquest comando:

sudo cp ~/Downloads/user.conf /etc/wireguard/ # Downloads = la carpeta on s'hagi descarregat l'arxiu; user.conf = el nom que se li ha donat a l'arxiu vpn

sudo wg-quick up user # user = nom de l'arxiu anterior

user:~$ ping (IP_imatge**)

user:~$ ssh isard@IP_imatge**
isard@ubuntu-server:~$

IP_imatge** :