Salta el contingut

Visors

Descàrrega directa de programari

Sistema operatiu Visor SPICE Visor RDP
Windows virt-viewer 11 No fa falta instal·lar res
Linux sudo apt install virt-viewer / sudo dnf install virt-viewer sudo apt install remmina / sudo dnf install remmina
Mac OS Pots seguir aquesta guia d'instal·lació Microsoft Remote Desktop
Android aSPICE Remote Desktop
Apple iOS aSPICE Pro Remote Desktop Mobile

SPICE

Descripció

SPICE és un protocol de comunicació per a entorns virtuals que permet accedir a la senyal de vídeo, ratolí i teclat cap a l'escriptori com si es tingués connexió a la pantalla, ratolí i teclat d'un equip real.

 • Avantatges:

  • És el propi motor de màquines virtuals que utilitza Isard (Qemu-KVM) el que permet l'accés, independentment del sistema operatiu que estigui en execució.
  • Es pot utilitzar aquest protocol per veure tota la seqüència, des del principi, de l'arrencada de l'escriptori.
  • No cal instal·lar cap component al sistema operatiu de l'escriptori virtual per poder crear una interacció.
  • És un protocol que optimitza l'amplada de banda de vídeo utilitzada comprimint la senyal i enviant només les zones que varien d'un frame a un altre.
 • Inconvenients:

  • El client no ve instal·lat per defecte en cap sistema operatiu, la instal·lació és molt senzilla i la pot fer qualsevol usuari, però en entorns corporatius o educatius, les restriccions de permisos poden dificultar la instal·lació.
  • La instal·lació a Windows requereix d'un programa addicional per poder redirigir els ports USB.
  • La connexió es fa a través d'un proxy HTTP utilitzant un mètode "CONNECT". Aquest mètode, en alguns casos, és filtrat per algun firewall o proxy intermedi.

A destacar d'aquest visor:

 • Baixa latència
 • Àudio integrat
 • Opció de connexió de dispositius

Com utilitzar el visor SPICE

Després de realitzar la descàrrega del programari necessari, en l'arrencada d'un escriptori, es selecciona Visor SPICE i s'obre l'arxiu descarregat. Un cop obert, es podrà accedir a l'escriptori.

Escanejar dispositius USB

Info

PER AMFITRIONS WINDOWS

Si es té instal·lat virt-viewer 11, s'ha de realitzar un d'aquests pasos per actviar l'escaneig de USB:

 • Opció 1

  • Desinstal·lar virt-viewer 11 i instal·lar aquesta versió de virt-viewer 7
  • Instal·lar paquet UsbDk
 • Opció 2

  • Instal·lar paquet UsbDk
  • Canviar el fitxer "libusb-1.0.dll" a la ruta "C:\Archivos de programa\VirtViewer v11.0-256" per aquest altre

virt-viewer 7

S'obre el visor SPICE de l'escriptori i se seleccionen les opcions Fitxer >> Selecció del dispositiu USB i es tria el dispositiu a escanejar.

virt-viewer 11 (Windows)

S'obre el visor SPICE de l'escriptori, es prem el segon botó de la finestra del visor i es tria el dispositiu a escanejar.

VNC al navegador

Descripció

NoVNC és un protocol que treballa al mateix nivell que SPICE, però com que és el protocol més antic, la senyal de vídeo no és massa òptima. És el protocol que s'utilitza en el visor integrat al navegador. A destacar d'aquest visor:

 • Funciona amb qualsevol navegador web modern
 • Latència mitjana
 • Àudio no disponible
 • Opció de connexió de dispositius no disponible

Com utilitzar el visor al navegador

Es selecciona l'opció Visor VNC al navegador dels visors disponibles d'un escriptori arrencat.

Info

Cal tenir en compte que l'opció d'obrir finestres emergents pot estar bloquejada en el navegador. Si això passa, el visor al navegador no s'obrirà. En aquest cas, per exemple, per al Firefox es pot solucionar de la següent manera:

Apareixerà un missatge a la pestanya on actualitzar aquesta configuració:

Automàticament s'obrirà el visor de l'escriptori en una nova pestanya.

RDP

Descripció

RDP Natiu

RDP és el protocol que s'utilitza per defecte per connectar-se de forma remota a un equip amb el sistema operatiu Windows. Aquests visors no estan disponibles des de l'arrencada de l'escriptori, i cal esperar que durant el procés, l'escriptori obtingui una adreça IP.

 • Avantatges:

  • Millor experiència d'usuari si el sistema operatiu de l'escriptori virtual és Windows, i també si ho és la màquina amfitriona.
  • Dit això, no cal instal·lar programari addicional als equips amb Windows, ja que el Client d'Escriptori Remot ve integrat per defecte en el sistema operatiu.
  • És necessari per a una bona experiència d'usuari utilitzar vGPUs de NVIDIA sobre sistemes operatius Windows.
 • Inconvenients:

  • Si hi ha algun problema en l'arrencada del sistema operatiu, no s'accedeix a la senyal de pantalla (es soluciona connectant-se a través dels visors SPICE o al navegador).

A destacar d'aquests visors:

 • Baixa latència (millor experiència en escriptoris amb S.O. Windows)
 • Àudio integrat
 • Opció de connexió de dispositius
 • Millor experiència en utilitzar aplicacions de disseny que requereixen vGPU
 • Escriptoris amb vGPU només funcionen amb visors RDP

RDP al navegador

IsardVDI utilitza el servidor Guacamole que permet que els clients RDP en HTML5 (qualsevol navegador actual) es connectin als guest de Windows d'IsardVDI a través del port HTTPS predeterminat. A més, compta amb àudio a través del navegador.

 • Funciona amb qualsevol navegador modern
 • Baixa latència
 • Àudio integrat
 • Opció de connexió de dispositius no disponible

Com utilitzar els visors RDP i RDP VPN

Com s'ha comentat anteriorment, el visor RDP necessita una adreça IP a la qual connectar-se per establir la connexió per RDP, és per això que quan s'arrenca un escriptori, observem un parpelleig on apareixen els enllaços als visors RDP com a no seleccionables.

Un cop l'escriptori ha obtingut una adreça IP, se l'informa a l'usuari a través de la interfície i s'activa l'accés als visors RDP, RDP al navegador i RDP VPN:

Warning

L'escriptori ha de tenir activada la interfície Wireguard VPN perquè els visors RDP puguin connectar-se.

Info

El visor RDP VPN s'utilitza exactament igual que el visor RDP natiu, amb l'excepció que l'usuari ha d'establir la connexió VPN entre IsardVDI i el seu equip personal. Consulteu com utilitzar la VPN del manual.

Amb amfitrió Windows

En primer lloc, generalment Windows ja té integrat el Client d'Escriptori Remot en els nous sistemes.

En seleccionar els visors RDP o RDP VPN, es descarrega un fitxer amb extensió .rdp, el qual conté la informació per poder connectar-se a l'escriptori:

La primera vegada que es realitza la connexió RDP a l'amfitrió, aquest informa amb una alerta de seguretat, la qual es pot evitar marcant la casella "No tornis a preguntar-me sobre connexions a aquest equip" per al futur.

Les credencials per accedir als escriptoris que Isard ofereix per defecte són:

 • usuari: isard
 • contrasenya: pirineus

Warning

Aquest usuari i contrasenya corresponen a les credencials de l'usuari creat al S.O. de l'escriptori virtual al qual es vol accedir, perquè aquest pugui iniciar sessió a l'equip.

Si es té un escriptori amb un usuari personalitzat, cal modificar aquestes credencials a l'escriptori des de la interfície d'Isard.

En accedir a l'escriptori, ens demana confirmació per acceptar el certificat:

Finalment, s'obre el client i podem interactuar amb l'escriptori.

Amb amfitrió Linux

Després de realitzar la descàrrega del programa Remmina mitjançant la línia de comandes, en l'arrencada d'un escriptori, es seleccionen les opcions Visor RDP o Visor RDP VPN i s'obre l'arxiu descarregat amb el programa Remmina recentment instal·lat. Un cop obert, es podrà accedir a l'escriptori.

Escanejar dispositius USB

Amb amfitrió Windows

Del fitxer .rdp que es descarrega en seleccionar Visor RDP o Visor RDP VPN d'un escriptori en marxa, es modifica amb el botó dret en la ruta on es trobi.

Recursos locals >> Més >> Seleccionar la unitat USB >> Connectar

En accedir al visor RDP, apareix el dispositiu en el llistat de discs de l'escriptori.

Amb amfitrió Linux

De moment, no és possible escanejar dispositius USB mitjançant el client Remmina per a sistemes operatius Linux.

Com utilitzar el visor RDP al navegador

De la mateixa manera que amb el visor VNC al navegador, s'obrirà el visor en una nova pestanya del navegador, amb accés directe a l'escriptori.

Warning

L'escriptori ha d'estar actiu amb la interfície Wireguard VPN perquè els visors RDP puguin connectar-se.

Activar RDP

Així com ha d'estar activat a l'equip amfitrió, com s'ha explicat anteriorment en aquest manual, el protocol RDP també ha d'estar activat dins del sistema operatiu dels propis escriptoris virtuals.

Tip

Les plantilles predissenyades que ofereix IsardVDI ja tenen el sistema operatiu preparat per a les connexions Wireguard amb els visors RDP, per la qual cosa aquest apartat del manual no és necessari si l'usuari crea escriptoris basats en aquestes plantilles.

En cas contrari, si l'usuari ha creat un escritori personalitzat pel seu compte, aquí s'explica com configurar el seu sistema per poder accedir mitjançant els visors RDP.

Per a escriptoris amb Windows

1- Activar RDP

2- Deshabilitar l'autenticació de xarxa

L'escriptori està preparat.

Per a escriptoris amb Linux

Es pot seguir aquest apartat del manual per a sistemes operatius Ubuntu.

Detalls tècnics

A la VDI (Infraestructura de l'Escriptori Virtual), els visors són importants perquè permeten l'accés remot als escriptoris virtuals. La VDI permet als usuaris accedir a un escriptori virtual des de qualsevol dispositiu amb connexió a Internet, i els visors proporcionen la interfície perquè l'usuari interactuï amb aquest escriptori virtual.

Els visors solen oferir característiques com protocols de visualització, compressió, redirecció multimèdia, redirecció de dispositius USB i autenticació. Permeten als usuaris accedir a l'entorn de l'escriptori virtual, utilitzar aplicacions i accedir a dades des d'una ubicació remota com si estiguessin físicament asseguts a l'escriptori.

Els visors també juguen un paper fonamental en garantir que l'experiència de l'escriptori virtual sigui el més semblant possible a l'experiència de l'equip amfitrió. Han de ser capaços de gestionar gràfics d'alta resolució, contingut multimèdia i altres tipus de dades sense causar retardaments ni interrupcions en l'experiència de l'usuari.

En resum, els visors són essencials en la VDI perquè proporcionen els mitjans perquè els usuaris accedeixin i interactuïn amb els escriptoris virtuals, i juguen un paper fonamental en garantir que l'experiència de l'escriptori virtual sigui fluïda i eficient.

També pots activar l'opció de visor directe que et proporcionarà un enllaç directe per connectar-te al teu escriptori sense necessitat d'autenticar-te al sistema.

Taula resum sobre les característiques dels visors

IsardVDI Viewer SPICE Viewer Browser Viewer RDP Viewer RDP Browser viewer RDP VPN viewer
Protocol SPICE VNC-SPICE RDP RDP RDP
HTML5 web client - NoVNC - Guacamole -
Windows viewer Remote-viewer
virt-viewer 11 installer
Web Browser Remote Desktop Viewer (windows) Web Browser -
Linux viewer sudo apt install virt-viewer
sudo dnf install remote-viewer
Web Browser Remmina Web Browser Remmina
Mac Viewer You can follow the installation guide Web Browser Apple Store Web Browser Apple Store
Android Viewer Free version on the Play Store and also a paid version with more features. Web Browser remote desktop Web Browser remote desktop
Apple iOS Viewer Paid version on Apple Store - remote desktop - remote desktop
Download File Extension *.vv Web Browser *.rdp - *.rdp
Copy / Paste real desktop to virtual desktop
Wireguard client required to access user VPN
USB Redirection
(with windows you need to install usb)
Audio
Adapt desktop screen size to viewer
You can see how the desktop boots
You must have IP address and RDP service on your virtual desktop

Taula resum sobre compatibilitat en sistemes operatius

VDI Viewer Supported OS Protocols Multimedia Redirection USB Redirection Video Compression
Microsoft Remote Desktop Windows, Mac, iOS, Android RDP RemoteFX
Spice Windows, Linux SPICE Lossless and Lossy
VNC Windows, Mac, Linux, iOS, Android VNC Tight and Zlib
Guacamole HTML5 Client Windows, Mac, Linux, iOS, Android RDP, VNC, SSH JPEG, PNG
noVNC Client Windows, Mac, Linux, iOS, Android VNC Tight, Hextile, CopyRect, Raw

Diferències entre visors (al navegador i de client d'escriptori)

Se poden diferenciar dos tipus principals de visors:

 • Visors integrats al navegador: el visor queda integrat dins d'una pàgina web. Des d'una pestanya del navegador es pot controlar el sistema operatiu dels escriptoris. La decodificació de la senyal de vídeo i l'enviament de la senyal del ratolí i del teclat es fa des d'una pestanya del navegador.

  • Avantatges:
   • No cal tenir un client instal·lat, funciona des de qualsevol dispositiu (ordinadors, tauletes, mòbils) i sistema operatiu que tingui un navegador.
  • Inconvenients:
   • La decodificació no és tan eficient com en un visor dedicat, es pot percebre una certa lentitud en l'actualització de l'escriptori i en treballar movent elements dins del visor.
   • No podem redirigir dispositius locals connectats per USB a l'escriptori virtual.
 • Aplicacions clients d'escriptori: són aplicacions dedicades a funcionar com a visor, estan optimitzades i són la millor opció per tenir la millor experiència d'usuari.

  • Avantatges:
   • Optimitzades per als protocols de clients d'escriptori, tenen un millor rendiment que els visors integrats al navegador. Si no hi ha problemes de xarxa (latència i amplada de banda adequats), la sensació de treballar amb l'escriptori és similar a la d'un equip real.
   • Tot i què depèn del tipus de protocol i de la versió del client, en general aquests visors ofereixen opcions avançades com la redirecció de dispositius a través del port USB i arrossegar fitxers i portapapers des de l'escriptori virtual a la màquina host i viceversa.
  • Inconvenients:
   • No en tots els casos els clients vénen preinstal·lats amb el sistema operatiu, el que implica haver de realitzar una instal·lació de programari a l'equip host.
   • Algunes funcions avançades poden no estar disponibles segons les versions del client i del protocol.

Ports i proxies

A IsardVDI s'ha realitzat un esforç significatiu per evitar obrir ports addicionals i encapsular les connexions en proxies HTTP. S'ha intentat adaptar la plataforma a qualsevol situació en la qual hi hagi un firewall que pugui bloquejar o dificultar les connexions. Per defecte, s'utilitzen els següents ports:

 • TCP/80 per al proxy on s'encapsulen les connexions del protocol SPICE
 • TCP/443 per al lloc web i els visors integrats al navegador
 • TCP/9999 per al proxy on s'encapsulen les connexions del protocol RDP

FAQs - Preguntes freqüents

No puc escanejar un dispositiu USB mitjançant visor RDP

Si l'usuari té un amfitrió Windows i intenta escanejar un dipositiu USB en un escriptori virtual sense èxit, es pot seguir aquest manual sobre l'ús de RemoteFX.


Darrera actualització: July 3, 2023