Salta el contingut

Emmagatzematge

Des de la vista principal de l'usuari, a Emmagatzematge es pot obtenir més d'informació sobre els discs dels escriptoris que s'han creat, així com el consum d'aquests i de plantilles.

En aquest apartat podem veure:

  • ID
  • Escriptoris/plantilles: nom
  • Mida: tamany que ocupa el disc de l'escriptori o plantilla en GB
  • % Quota: percentatge de quota de disc ocupat
  • Últim accés: indica l'últim cop que es va accedir a l'escriptori/es va crear la plantilla

Info

La Mida proporcionada en aquesta secció no té en compte la mida del disc total que es tria quan es crea l'escriptori. Els discs dels escriptoris comencen a ocupar emmagatzematge conforme es treballa amb ells i les dades comencen a ocupar espai.


Darrera actualització: July 3, 2023