Salta el contingut

Paperera de reciclatge

Quan s'esborra un escriptori, una plantilla o un desplegament es pot escollir si es vol que aquest no desaparegui de manera permanent. En lloc de ser eliminat de manera definitiva, l'element en qüestió es traslladarà a la paperera de reciclatge, on es podrà recuperar o eliminar definitivament, ja sigui de forma manual o automatitzada. Aquesta funció té l'objectiu de proporcionar una capa addicional de protecció per evitar l'eliminació accidental d'elements importants.

Eliminació d'elements

Molt important

  • Un cop arribat al temps màxim a la paperera l'element s'esborrarà automàticament de manera definitiva i no es podrà recuperar.
  • L'emmagatzematge dels elements que es troben a la paperera de reciclatge es considerarà a la quota d'usuari fins que s'esborrin de manera definitiva.

Eliminació d'un escriptori

Per defecte, en esborrar un escriptori aquest s'eliminarà de manera definitiva, però s'oferirà a l'usuari la possibilitat de enviar l'escriptori a la paperera de reciclatge mitjançant una casella de selecció. A més, s'indicarà a l'usuari el temps màxim que pot estar l'escriptori a la paperera de reciclatge.

Eliminació d'una plantilla

En esborrar una plantilla aquesta anirà directament a la paperera de reciclatge, cal tenir en compte que s'enviaran també totes les seves dependències:

Acció no reversible

En esborrar una plantilla definitivament s'esborraran també totes les entrades depenents d'altres usuaris. És a dir, si un usuari envia a la paperera de reciclatge un escriptori derivat d'una plantilla i posteriorment s'esborra definitivament la plantilla, s'esborrarà automàticament l'escriptori derivat de l'usuari de manera definitiva.

Eliminació d'un desplegament

Per defecte, en esborrar un desplegament aquest s'eliminarà de manera definitiva, però s'oferirà a l'usuari la possibilitat de enviar el desplegament a la paperera de reciclatge. A més, s'indicarà a l'usuari el temps màxim que pot estar el desplegament a la paperera de reciclatge.

Accions no reversibles

  • En esborrar un escriptori concret d'un desplegament aquest s'esborrara de manera definitiva i immediata.
  • En modificar els usuaris d'un desplegament s'esborraran de manera definitiva i immediata tots els escriptoris dels usuaris que ja no formin part del desplegament.

Gestió d'elements esborrats

Per gestionar els elements que es troben a la paperera de reciclatge, es prem la icona a la barra de navegació:

A l'apartat de paperera de reciclatge es podran visualitzar els diferents elements esborrats provisionalment.

Veure informació dels elements esborrats

Es pot accedir fent clic a la fila corresponent o a la icona . Es podrà accedir a la informació detallada dels elements esborrats i les seves dependències:

Restaurar elements esborrats

Es poden recuperar els elements esborrats fent clic a la icona .

Eliminar definitivament

Es poden eliminar definitivament els elements esborrats fent clic a la icona .

Recuperació d'espai

Un cop realitzada aquesta acció s'alliberarà l'espai corresponent de la quota d'usuari.


Darrera actualització: November 14, 2023