Salta el contingut

Perfil

Per a anar al perfil, es prem el menú desplegable

I el botó

Canviar d'idioma

Per a canviar l'idioma, es prem el menú desplegable i es tria l'idioma

Canviar contrasenya

Per a canviar la contrasenya es prem el botó

I sortirà una finestra de diàleg on emplenar el formulari

Veure quotes

Les quotes defineixen la quantitat de recursos que es poden utilitzar basant-se en el grup al qual pertany l'usuari.

Aquí es poden veure tots els recursos que s'hagi utilitzat.


Darrera actualització: April 19, 2023