Salta el contingut

Xarxes privades i personals

Explicació

Una xarxa privada es configura a múltiples escriptoris a la vegada per establir una comunicació entre màquines de múltiples usuaris.

- Exemple de casos d’ús: arquitectura client-servidor entre escriptoris i entre escriptori i màquina client.

Una xarxa personal es configura a múltiples escriptoris a la vegada per establir una comunicació entre màquines del mateix usuari.

- Exemple de casos d’ús: arquitectura client-servidor on múltiples clients fan servir la mateixa adreça IP.

Es poden combinar ambdós tipus de xarxa en un mateix escriptori i entorn virtual, així com també targetes de sortida a Internet. Els escriptoris virtuals d’Isard permeten també funcionar com routers o servidors que surtin a la xarxa amb la targeta WireGuard (crear una connexió VPN personal) i que siguin així accessibles des d’altres escriptoris i/o des de la màquina client.

Es poden modificar els permisos d’accés a aquestes xarxes per limitar quins usuaris o grups poden utilitzar-les.

- Exemple de casos d’ús: arquitectura client-servidor DHCP amb dos escriptoris respectivament fent servir una xarxa privada, permetent utilitzar amb posterioritat una xarxa personal modificant l’escriptori i les seves xarxes.

Manual d'usuari

Rol advanced

Escriptori servidor

1.- Crear un escriptori agafant plantilla base de Debian 11 Desktop configurada a Isard

2.- Configurar xarxes (al moment o editar-lo posteriorment), afegint ‘Defualt’ i ‘badia1’ (adaptador pont i privada respectivament)

3.- Arrencar l’escriptori i modificar la configuració de xarxa d’ambdues targetes, corresponent la primera a ‘Default’ i la segona a ‘badia1’ (la segona targeta es configura amb ip fixa)

NOTA: l’ordre de targetes de xarxa que es configuren en l’escriptori a l’Isard és l’ordre de targetes que apareixen configurades al sistema de l’escriptori, per exemple, quan s’escriu al terminal el comandament ip -c a.

4.- Actualitzar els repositoris i instal·lar el paquet ‘apache2’. Verificar el seu funcionament

Escriptori client

1.- Crear un escriptori agafant plantilla base d’Ubuntu 22.04 Desktop configurada a Isard

2.- Configurar xarxes, afegint només la privada ‘badia1’

3.- Arrencar l’escriptori i modificar la configuració de xarxa

  • Ping al servidor:

4.- Obrir un navegador web i verificar l’accés al servidor web mitjançant la seva adreça IP

5.- Apagar escriptoris adequadament (des del sistema, gràficament o amb comandaments)

6.- Convertir els escriptoris a plantilla, habilitar-les (fer visible) i compartir amb els usuaris desitjats

  • Es pot fer plantilla també el client i així tenir ja la configuració de xarxa adient:

Rol user

Escriptoris a partir de plantilles

Iniciar sessió a Isard i comprovar la visibilitat de les plantilles creades i compartides pel professor

NOTA: crear un escriptori, si no es modifica, hereta les configuracions de hardware de la plantilla. Es pot modificar en crear l’escriptori o un cop ja creat amb el botó d’edició.

Es pot canviar, per exemple, la xarxa privada ‘badia1’ per la xarxa ‘personal-badia’ a servidor i a client, perquè l’alumne pugui realitzar la pràctica en un segment de xarxa exclusiu, i poder així cada alumne fer servir les mateixes adreces IP sense col·lisionar.


Darrera actualització: December 28, 2023