Salta el contingut

7. Accés al escriptori mitjançant un enllaç

Per generar l'enllaç, haurem de accedir a la opció "desktops".

Triarem el "desktop" del qual volem generar-lo i polsarem sobre la següent icona:

En el desplegable que s'obre a continuació polsarem sobre la icona "viewer":

En la nova finestra que s'obre ens apareixerà l'enllaç per tal de poder accedir al "desktop".

Per copiar el enllaç cal polsar sobre el boto de "copy to clipboard" ja que la opció de copiar el text apareix deshabilitada.

Una vegada copiat, obrim una finestra en el nostre navegador enganxem la URL i ens portara a la següent finestra:

Aquest enllaç es pot enviar a qualsevol usuari per tal de poder accedir al escriptori sense tindre que repetir aquest procés ja que aquest enllaç no caduca.