Salta el contingut

Editar Escriptori

Es pot editar el nom de l'escriptori, la seva descripció, els visors que es vulguin utilitzar, deixar indicat l'usuari i contrasenya per a entrar amb rdp, canviar-li la configuració del maquinari, afegir-li una GPU si té, afegir un mitjana i canviar la imatge de l'escriptori.

Per a poder editar un escriptori es prem la icona

I la icona

I redirigeix a una pàgina on poder editar.

Visors

En aquest apartat es pot seleccionar què visors es volen utilitzar per a visualitzar l'escriptori. També es pot seleccionar si es vol arrencar l'escriptori en pantalla completa o no.

Login RDP

En aquest apartat s'afegeix l'usuari i contrasenya de login per al visor de RDP. Aquesta configuració només és necessària si no es vol estar identificant-se en l'escriptori per RDP tota l'estona i si el visor RDP està seleccionat.

Hardware

En aquest apartat es pot editar el maquinari que es vulgui tenir en l'escriptori.

  • Per a canviar la manera d'arrencada d'un escriptori, es canvia en la secció de "Boot". Si en la secció de "Mitjana" s'afegeix una iso, en "Boot" s'hauria de seleccionar "CD/DVD", sinó es deixa en "Hard Disk".

  • Xarxes: Aquí es pot seleccionar la xarxa que es vulgui utilitzar, per defecte s'utilitza "Default" i si es vol utilitzar el visor RDP, s'ha de seleccionar a més la xarxa de "Wireguard VPN".

Reservables

En aquest apartat es pot seleccionar la targeta de GPU que es vulgui associar a l'escriptori si és que té alguna disponible.

Media

En aquest apartat se li pot afegir un iso que estigui compartida amb l'usuari.

Imatge

En aquest apartat es pot seleccionar la imatge de portada que tindrà l'escriptori en la vista principal.