Salta el contingut

Reservar escriptori

Abans de crear una reserva per primer cop, s'ha de llegir l'apartat de reserves del manual on s'explica millor què són les reserves i per què són necessàries amb escriptoris amb GPU.

Crear una reserva

S'accedeix a reservar una GPU per l'escriptori des de la última icona d'accions d'aquest.

Dóna accés a la vista setmanal de la disponibilitat (es pot canviar la vista a mensual o diària), on es troben dues columnes per cada dia de la setmana. En la columna de l'esquerra surt la disponibilitat pel perfil de targeta, i en la columna de la dreta és on sortiran les reserves que hi han per a aquest escriptori.

En la figura s'aprecia que existeix disponibilitat durant la setmana i no hi ha feta cap reserva.

Les reserves poden crear-se mitjançant el botó de dalt a la dreta o mitjançant el cursor, clicant en la franja Reserves i arrossegant per a seleccionar el rang d'hora desitjat. En el formulari que apareixerà s'ajusten el rang de dates i hores de durada de la reserva que volem realitzar.

Una vegada feta la reserva, sortirà a la columna de la dreta de cada jornada.

Esborrar reserva

Per a eliminar una reserva, es fa clic sobre la franja i mitjançant el botó d'eliminació que surt al editar-la.

Videotutorials

Aquí oferim dos videotutorials que expliquen les configuracions prèvies d'un escriptori o desplegament, i com realitzar reserves per ambdues opcions, amb els dos mètodes de reserva que existeixen a IsardVDI, a la primera part i segona part respectivament.

Subtítols en català disponibles.


Darrera actualització: July 3, 2023