Salta el contingut

Monitoratge

Rols amb accés

Només els gestors (managers) tenen accés a aquesta característica. Els gestors estan restringits a la seva pròpia categoria.

Aquest manual ha estat dissenyat per a proporcionar als usuaris gestors una visió completa sobre com supervisar i ajustar de manera efectiva l'ús de recursos en la plataforma IsardVDI.

En els pròxims apartats, explorarem com utilitzar les eines i característiques de monitoratge disponibles per a obtenir informació detallada sobre com s'estan utilitzant els recursos en el vostre entorn. Des del seguiment del consum de CPU i memòria fins a la gestió d'hores consumides per escriptori, aquest manual proporcionarà els coneixements necessaris per a prendre decisions informades i optimitzar la vostra configuració d'IsardVDI.

La nostra meta és proporcionar-vos les eines i els coneixements necessaris per a maximitzar l'eficiència i el rendiment del vostre entorn d'escriptoris virtuals.

Per a monitorar l'ús de la plataforma s'ha d'anar al panell d'Administració, es prem el botó

Es prem el botó

L'ús de la plataforma

Conceptes clau

 • Item type: Són els diferents tipus d'elements que poden consumir recursos dins del sistema, poden ser "desktop" (escriptori), "media" (mitjà), "storage" (emmagatzematge) i "user" (usuari).

 • Parameter: Cadascun dels diferents consums registrats. Per exemple quants escriptoris han arrencat, quantes hores han estat arrencats, quanta memòria han fet servir, quant emmagatzematge s'ha fet servir, etc.

La vista principal de l'apartat de monitoratge d'ús de la plataforma ofereix informació relativa al consum en un període determinat de temps. La columna end indica amb una fletxa com ha evolucionat (si ha augmentat o disminuït) aquest valor en el temps escollit. Es mostrarà el consum acumulatiu, és a dir, el consum realitzat des de l'inici de la utilització de la plataforma, per tant, sempre serà creixent.

Suggeriment

En comptes de visualitzar el consum des de l'inici de la utilització de la plataforma, es pot saber concretament quant a augmentat/disminuït cada valor dins l'interval escollit. Es pot aconseguir de dues maneres:

 • Passant el ratolí per sobre la fletxa a la columna end:

 • Seleccionant la casella :

Es disposa de diversos filtres per ajustar la informació a les necessitats de l'usuari:

 • Dates between: Indica el període de temps a visualitzar.
 • Grouping: Defineix l'agrupació de paràmetres a visualitzar.

Atenció

 • El grouping depèn de l'item type:

 • Consumer: Depenent del tipus d'element escollit es pot desglossar el consum de diferents maneres. És a dir:
  • D'un escriptori podem veure el consum per categoria, grup, desplegament, plantilla, usuari i individualment per cada escriptori.
  • Dels mitjans, emmagatzematge o usuaris podem veure el consum per categoria, grup i individualment per usuari.
 • Group: Indica concretament l'element a visualitzar. En cas de no tenir cap valor escollit mostra la informació de tots els elements disponibles.

Generar gràfiques

Es poden seleccionar diversos elements marcant les caselles situades a l'esquerra i visualitzar-ne gràficament el consum prement el botó

Obrirà una finestra amb una gràfica on es visualitza l'evolució dels diferents paràmetres en l'interval de temps escollit. A més, sota la gràfica es disposa d'una taula amb la informació desglossada dia a dia. Es mostrarà el consum acumulatiu, és a dir, el consum realitzat des de l'inici de la utilització de la plataforma, per tant, la gràfica sempre serà creixent:

Atenció

 • El grouping seleccionat pot tenir associades certes limitacions, aquestes es mostraran en dibuixar-ne la gràfica:

Tipus de limitacions associades:

 • Expected use area: Zona calculada de consum mitjà. És a dir, l'ús que s'espera de la plataforma.
 • Soft limit: En arribar a aquesta limitació s'informarà l'usuari per tal que redueixi el consum de la plataforma.
 • Hard limit: En arribar a aquesta limitació es bloquejarà l'ús del sistema.

Es pot saber concretament quant a augmentat/disminuït cada paràmetre de manera diària prement la casella

Visualització de valors

Es pot visualitzar els valors dels diferents paràmetres en un punt concret a la gràfica passant el ratolí per sobre:

Es poden seleccionar/deseleccionar els paràmetres a visualitzar a la vista de gràfica clicant a cadascun dels noms localitzats a la part superior de la gràfica:

Tipus de vista

Es pot canviar la vista de gràfica lineal a gràfica de barres clicant les icones corresponents:

Descàrrega

Imatge

Es pot descarregar la gràfica generada com a imatge:

Taula

Es pot descarregar la taula amb la informació desglossada dia a dia:


Darrera actualització: October 30, 2023