Salta el contingut

Paperera de reciclatge

Per a visualitzar els elements a la paperera de reciclatge s'ha d'anar al panell d'Administració, es prem el botó

Es prem el botó

A l'apartat de paperera de reciclatge es podran visualitzar els diferents elements esborrats provisionalment.

Veure informació dels elements esborrats

Es pot accedir fent clic a la icona de la fila corresponent. Es podrà accedir a la informació detallada dels elements esborrats i les seves dependències:

Restaurar elements esborrats

Es poden recuperar els elements esborrats fent clic a la icona .

Eliminar definitivament

Es poden eliminar definitivament els elements esborrats fent clic a la icona .

Modificar el temps d'esborrat automàtic

Es pot modificar el temps màxim que pot estar un element a la paperera de reciclatge mitjançant el desplegable situat a la part superior:

Enviar elements a la paperera per defecte

Rols amb accés

Només els administradors tenen accés a aquesta característica.

Es pot configurar el sistema perquè enviï els elements esborrats a la paperera de reciclatge per defecte.

Per a anar a la secció de configuració de la paperera de reciclatge, es prem el botó sota l'apartat "Recycle bin"

On podrem marcar la casella "Send to recycle bin by default", que marcarà per defecte la casella d'enviar a la paperera quan un usuari esborri un element:


Darrera actualització: March 26, 2024