Salta el contingut

Gestió d'usuaris

Per a gestionar els usuaris s'ha d'anar al panell d'Administració, es prem el botó

Es prem el botó

Creació de Grups

Per a crear grups s'ha d'anar a la subsecció "Management" sota la secció "User" al panell d'"Administració". S'ha de cercar la taula "Groups" i prémer el botó

I s'emplenen els camps del formulari.

Notes importants respecte als camps

 • "Linked groups": Tots els recursos compartits amb els seus grups enllaçats s'heretaran automàticament pel grup creat. Per exemple, si un Grup A es crea amb Grup B com a grup enllaçat, tots els recursos compartits amb el Grup B també es compartiran amb el Grup A.

 • "Auto desktops creation": Quan un usuari pertanyent al grup accedeix al sistema se li crearà automàticament un escriptori amb la plantilla seleccionada

 • "Ephimeral desktops": Establirà un temps límit d'ús dels escriptoris temporals. (Per a això també s'ha de configurar, sent Admin, en Config el "Job Scheduler")

Edició de grups

Es poden editar els paràmetres d'un grup prement la icona al costat del grup que es vol actualitzar, llavors es prem .

Una finestra de diàleg s'obrirà amb els mateixos paràmetres que la finestra de creació.

Creació d'Usuaris

Per crear usuaris s'ha d'accedir a la subsecció "Management" sota la secció "Usuari" al panell d'"Administració".

Individualment

Es cerca la taula "Users" i es prem el botó

I sortirà una finestra de diàleg amb el següent formulari:

I s'emplena els camps.

Notes importants respecte als camps

 • "Secondary groups": Tots els recursos que han estat compartits amb els seus grups secundaris s'heretaran automàticament per l'usuari creat. A més, l'usuari serà afegit a tots els desplegaments creats a qualsevol dels seus grups secundaris.

Creació massiva

Es cerca la taula "Users" i es prem el botó

I sortirà una finestra de diàleg amb el següent formulari:

Es pot descarregar un arxiu d'exemple prement el botó . Sortirà un formulari a emplenar:

Evitant errors

 • Els camps "category" i "group" han d'adir-se exactament amb el seu nom
 • Es recomana la codificació Unicode (UTF-8)
 • L'arxiu csv ha d'estar separat per comes ","
 • És molt recomanable fer servir el csv d'exemple

Una vegada emplenat, es pot pujar en

I si s'ha pujat correctament, sortirà una taula de previsualització dels usuaris:

Errors

Si l'arxiu csv no s'ha pujat correctament, es mostrarà un error indicant la raó.

Edició d'usuaris

Per a editar usuaris s'ha d'anar a la subsecció "Management" sota la secció "User" al panell d'"Administració".

Individualment

Es poden editar els paràmetres d'un usuari prement la icona al costat de l'usuari que es vol actualitzar, llavors es prem .

Una finestra de diàleg s'obrirà amb els mateixos paràmetres que la finestra de creació.

Notes importants respecte als camps

 • Els camps "username", "group" i "category" no es poden modificar.

Edició massiva

Es cerca la taula "Users" i es prem el botó

I sortirà una finestra de diàleg amb el següent formulari:

On es podrà pujar un arxiu csv amb les dades actualitzades. Llavors es selecciona la casella "Update existing users".

Evitant errors

 • Els camps "username", "category" i "group" han d'adir-se exactament amb el seu nom per tal d'actualitzar l'usuari
 • Es recomana la codificació Unicode (UTF-8)
 • L'arxiu csv ha d'estar separat per comes ","

Notes importants respecte als camps

 • Els camps "username", "group" i "category" no es poden modificar. La resta de camps s'actualitzaràn
 • Els usuaris seran afegits a tots els grups secundaris seleccionats

Habilitar/Deshabilitar Usuari

Es poden editar els paràmetres d'un usuari prement la icona al costat de l'usuari que es vol habilitar/deshabilitar, llavors es prem .

L'estat d'un usuari es pot veure a la taula d'usuaris.

Aneu amb compte

 • Si l'usuari es deshabilita mentre accedeix al sistema es poden produir errors de sessió.

Canviar Contrasenya d'Usuari

Es poden editar els paràmetres d'un usuari prement la icona al costat de l'usuari el qual es vol canviar la contrasenya, llavors es prem .

I sortirà una finestra de diàleg amb el següent formulari:

Suggeriment

 • L'usuari pot canviar la seva contrasenya mitjançant el seu perfil.

Suplantar Usuari

Es poden editar els paràmetres d'un usuari prement la icona al costat de l'usuari que es vol suplantar, llavors es prem .

Avís d'exempció de responsabilitat

Suplantar un usuari proporciona l'accés a totes les seves dades i escriptoris i comporta riscos inherents. Abans de continuar, és important considerar la sensibilitat de la informació a la qual s'accedirà.

Clau d'autoregistre

A la taula de "Grups" cal cercar el grup del qual es vol obtenir el codi. Es prem el botó per veure els detalls del grup

El grup es desplega amb unes opcions. Es prem el botó

Una finestra de diàleg s'obrirà on es poden generar claus d'inscripció fent clic a les diferents caselles de selecció.

Un cop generada la clau d'inscripció, es pot copiar i compartir amb els usuaris.

Aneu amb compte

 • En registrar-se, als usuaris se'ls donarà el rol de la clau d'inscripció compartida. Per exemple, als professors se'ls donarà el codi "Advanced" i als estudiants el codi "Users".
 • Una quantitat il·limitada d'usuaris poden registrar-se utilitzant la clau d'inscripció proporcionada. Per tant, es recomana desactivar-les un cop fetes servir.

Darrera actualització: April 19, 2023