Salta el contingut

Introducció

Rols

IsardVDI té quatre tipus diferents de rols d'usuari, cadascun hereta les capacitats de rols més bàsics. Aquesta és la jerarquia des de l'usuari bàsic a l'administrador:

  • usuari: És l'usuari bàsic, generalment assignat als estudiants a les escoles. Aquest rol pot crear escriptoris a partir de plantilles compartides amb ell.
  • avançat: Aquest rol s'assigna habitualment als professors de les escoles. Permet a l'usuari avançat crear i compartir plantilles dels seus escriptoris amb altres usuaris. També té la capacitat de crear desplegaments d'escriptori a altres usuaris.
  • gestor: Té les capacitats per accedir a la interfície d'administració web i gestionar-ho tot (usuaris, grups, escriptoris, plantilles, mitjans) dins de la seva categoria.
  • administració: És capaç d'administrar recursos d'escriptori, baixades, hipervisors i totes les capacitats del sistema disponibles.

Aquí hi ha una vista de taula més granular de les capacitats permeses per elements i accions:

Capacitats

Element Acció Rol d'usuari rol avançat Rol gestor Rol administrador
Escriptori crear
Escriptori editar
Escriptori esborrar
Escriptori visor directe
Plantilla crear
Plantilla editar
Plantilla esborrar
Desplegament crear
Desplegament editar
Desplegament esborrar
Desplegament videowall

Capacitats en elements no propis

Els usuaris de rol avançat a rol administrador també poden tenir algunes accions disponibles en els elements que no són propietat seva, o per crear elements a altres usuaris.

Llegenda:

  • desplegament: El rol pot fer l'acció en els escriptoris que pertanyen als seus desplegaments d'escriptoris virtuals a altres usuaris.
  • categoria: El rol pot fer l'acció només en els elements que pertanyen a la seva categoria.
Element Acció Rol d'usuari rol avançat Rol gestor Rol administrador
Escriptori editar despliegue categoria
Escriptori esborrar despliegue categoria
Escriptori visor directe despliegue categoria
Plantilla editar categoria
Plantilla esborrar categoria
Desplegament editar
Desplegament esborrar categoria
Desplegament videowall

Darrera actualització: April 20, 2023