Salta el contingut

Escriptoris

Per anar a la secció "Desktops", es prem el botó Administration

pantalla de la pàgina inicial

I a la secció "Desktops"

barra lateral d'administració

En aquesta secció es poden veure tots els escriptoris que s'han creat de totes les categories.

Al fer clic a la icona [+], es mostrarà més informació sobre l'escriptori.

  • Status detailed info: aquí es mostra l'estat de l'escriptori. En cas d'escriptori fallat, es mostrarà un missatge d'error que pot ajudar a identificar el problema

  • Description: descripció de l'escriptori

  • Hardware: com el seu nom indica, és el maquinari que s'ha assignat a aquest escriptori

  • Storage: indica l'UUID del disc associat i el seu ús

  • Media: indica que els mitjans associats a l'escriptori, si n'hi ha cap

Detalls de l'escriptori

Accions globals

A la part superior de la taula tenim un desplegable amb diverses accions. Aquestes accions s'aplicaran a tots els escriptoris seleccionats.

Desplegable d'accions globals

Per seleccionar un escriptori, simplement s'ha de fer clic a la fila de la taula. Els escriptoris seleccionats apareixeran com a marcats a la casella de "selected" al final de la fila. Encara que es navegui a la pàgina següent, els escriptoris seleccionats romandran marcats.

Checkboxes de selecció

Alternativament, si no se selecciona cap escriptori, es poden fer servir els filtres de dalt o de sota de la taula per filtrar-los.

Warning

Si no se selecciona cap escriptori o apliqueu cap filtre, tots els escriptoris se seleccionaran per defecte.

Un cop s'hagin seleccionat els escriptoris, es tria una acció del desplegable per realitzar-la.

Edició en bloc

Es poden seleccionar diversos escriptoris fent clic a les files de la taula. De manera alternativa, es poden filtrar els escriptoris sense fer clic a les files i tots els escriptoris que es mostren a la taula comptaran com a seleccionats, igual que es fa amb Global Actions.

Al fer clic al botó Bulk Edit Desktops apareixerà una finestra:

(Finestra d'actualitzar múltiples escriptoris alhora)

  • Desktops to edit: Indica tots els escriptoris que s'actualitzaran amb les dades del formulari. Si hi ha molts escriptoris, es pot anar desplaçant per la llista.

  • Desktops viewers: si està marcada, apareixerà una secció nova. Els visors dels escriptoris s'actualitzaran segons estigui seleccionat.

Update viewers section

Si està marcada l'opció "Update RDP credentials", també es canviarà el nom d'usuari i la contrasenya utilitzats per a les sessions RDP.

(Update RDP credentials)

  • Hardware: les dades només es canviaran en els camps on el valor seleccionat és diferent de "--"

Si està marcada l'opció "Update network", apareixerà una secció nova. Les interfícies dels escriptoris seleccionades s'actualitzaran, fent servir la tecla CTRL mentre es fa clic a les opcions per a seleccionar més d'una interfície alhora.

(Update network)

  • Bookable resources: Els reservables s'actualitzaran quan el valor seleccionat sigui diferent de "--"

Per a aplicar tots els canvis i actualitzar els escriptoris seleccionats, s'ha de fer clic al botó (Modify desktops)

Creació en bloc

Al fer clic a Bulk Add Desktops apareixerà una finestra

(Modal de Bulk Add)

Aquest formulari permet crear diversos escriptoris simultàniament. Per crear-los, simplement s'ha d'omplir el formulari especificant un nom pels escriptoris nous i seleccionant la plantilla en què es basaran.

A la secció "Allowed", es poden seleccionar els usuaris pels quals es volen crear els escriptoris triant entre grups o noms d'usuari. Es crearà un escriptori separat per cada usuari seleccionat.

Editar

Al fer clic al botó Edit apareixerà una finestra. En aquesta finestra es poden editar els paràmetres de l'escriptori.

XML

Al fer clic al botó XML apareixerà una finestra on es pot modificar el fitxer de configuració de la màquina virtual KVM/QEMU XML.


Darrera actualització: April 20, 2023