Salta el contingut

Accés local

Havent adquirit una categoria disponible a la plataforma, administrada pels administradors o gestors del sistema, es tria l'idioma i s'escriuen les credencials de l'usuari (es pot seleccionar la categoria al desplegable sota l'idioma o escrivint a l'enllaç d'accés https://domini_isardvdi/login/nom_categoria):

Nota

L'elecció de l'idioma es queda guardada a les galetes del navegador, així al pròxim inici de sessió de l'usuari, aquest ja apareixerà preseleccionat.


Darrera actualització: August 10, 2023