Salta el contingut

Guia d'instal·ació Windows 10

Pre-instal·lació

 1. Es descarrega la imatge ISO de Windows 10 per la versió de 64 bits.

 2. Es crea un escriptori a partir d'aquest mitjà amb el següent maquinari virtual:

  • Visors: SPICE
  • vCPUS: 4
  • Memòria (GB): 8
  • Videos: Default
  • Boot: CD/DVD
  • Disk Bus: Default
  • Mida del disc (GB): 100
  • Xarxes: Default
  • Plantilla: Microsoft windows 10 with Virtio devices UEFI
 3. S'edita l'escriptori i s'assignen més mitjans, de tal forma que acabi tenint els següents:

  • Win10_22H2_ES (instal·lador)
  • virtio-win-X (controladors)
  • Optimization Tools (programari d'optimizació per a S.O. Windows)

Instal·lació

Windows 10 Pro

 1. S'envia "Ctr+Alt+Supr" i es polsa qualsevol tecla del teclat a la segona pantalla

 2. Tipus d'instal·lació

 3. Carregar controladors de sistema operatiu

Sistema

 1. S'apaga i edita l'escriptori per a modificar el maquinari virtual Boot de l'opció CD/DVD a Hard Disk

 2. S'arrenca l'escriptori, trigarà uns segons en iniciar el sistema operatiu

 3. Es seleccionen les següents opcions als següents pasos de l'agent

 4. S'apaga l'escriptori i s'edita per a deixar-li només els següents mitjans (si es vol obviar aquest pas, igualment s'haurà d'apagar l'escriptori i tornar a iniciar-lo, no pas reiniciar-lo):

  • virtio-win-X (controladors)
  • Optimization Tools (programari d'optimizació per a S.O. Windows)

Configuració

Actualitzar i instal·lar

 1. S'instal·len els dos controladors virtio del mitjà de l'escriptori. Ambdues instal·lacions són ràpidas i només s'ha de fer clic a Next

 2. Es comproven les actualitzacions del sistema, les cuals trigaran bastant en descarregar-se i instal·lar-se, per estar al dia amb la última versió de Windows Server (segurament es necessiti reiniciar el sistema múltiples vegades en la recerca de noves actualitzacions).

 3. S'instal·len els programes següents i es guarden els instal·ladors a la carpeta admin nova a la ruta C:\admin

  • Firefox
  • Google chrome
  • Libre Office
  • Gimp
  • Inkscape
  • LibreCAD
  • Geany
  • Adobe Acrobat Reader

Usuari admin i canvi de permisos

A una Powershell amb permisos d'administrador:

 1. Crear usuari admin al grup Administradores

  $Password = Read-Host -AsSecureString
  New-LocalUser "admin" -Password $Password -FullName "admin"
  Add-LocalGroupMember -Group "Administradores" -Member "admin"
  

 2. Crear usuari user al grup Usuarios

  New-LocalUser "user" -Password $Password -FullName "user"
  Add-LocalGroupMember -Group "Usuarios" -Member "user"
  

 3. Se li canvien els permisos a la carpeta C:\admin

  Es deshabilita l'herència de la carpeta i es marca la primera opció.

  Es treuen els altres usuaris amb permisos per a només deixar Administradores

Desinstal·lar aplicacions i modificar configuracions de Microsoft

 1. A una CMD amb permisos d'administrador, es desinstal·la Microsoft Edge:

  cd %PROGRAMFILES(X86)%\Microsoft\Edge\Application\9*\Installer
  setup --uninstall --force-uninstall --system-level
  
 2. A una Powershell amb permisos d'administrador, es desinstal·lan els següents paquets i programes:

  Get-AppxPackage -Name Microsoft.Xbox* | Remove-AppxPackage -ErrorAction SilentlyContinue
  Get-AppxPackage -Name Microsoft.Bing* | Remove-AppxPackage -ErrorAction SilentlyContinue
  Get-AppxPackage -Name Microsoft.3DBuilder | Remove-AppxPackage -ErrorAction SilentlyContinue
  Get-AppxPackage -Name Microsoft.Advertising.Xaml | Remove-AppxPackage -ErrorAction SilentlyContinue
  Get-AppxPackage -Name Microsoft.AsyncTextService | Remove-AppxPackage -ErrorAction SilentlyContinue
  Get-AppxPackage -Name Microsoft.BingWeather | Remove-AppxPackage -ErrorAction SilentlyContinue
  Get-AppxPackage -Name Microsoft.BioEnrollment | Remove-AppxPackage -ErrorAction SilentlyContinue
  Get-AppxPackage -Name Microsoft.DesktopAppInstaller | Remove-AppxPackage -ErrorAction SilentlyContinue
  Get-AppxPackage -Name Microsoft.GetHelp | Remove-AppxPackage -ErrorAction SilentlyContinue
  Get-AppxPackage -Name Microsoft.Getstarted | Remove-AppxPackage -ErrorAction SilentlyContinue
  Get-AppxPackage -Name Microsoft.Microsoft3DViewer | Remove-AppxPackage -ErrorAction SilentlyContinue
  Get-AppxPackage -Name Microsoft.MicrosoftEdge | Remove-AppxPackage -ErrorAction SilentlyContinue
  Get-AppxPackage -Name Microsoft.MicrosoftEdgeDevToolsClient | Remove-AppxPackage -ErrorAction SilentlyContinue
  Get-AppxPackage -Name Microsoft.MicrosoftOfficeHub | Remove-AppxPackage -ErrorAction SilentlyContinue
  Get-AppxPackage -Name Microsoft.MicrosoftSolitaireCollection | Remove-AppxPackage -ErrorAction SilentlyContinue
  Get-AppxPackage -Name Microsoft.MicrosoftStickyNotes | Remove-AppxPackage -ErrorAction SilentlyContinue
  Get-AppxPackage -Name Microsoft.MixedReality.Portal | Remove-AppxPackage -ErrorAction SilentlyContinue
  Get-AppxPackage -Name Microsoft.Office.OneNote | Remove-AppxPackage -ErrorAction SilentlyContinue
  Get-AppxPackage -Name Microsoft.People | Remove-AppxPackage -ErrorAction SilentlyContinue
  Get-AppxPackage -Name Microsoft.ScreenSketch | Remove-AppxPackage -ErrorAction SilentlyContinue
  Get-AppxPackage -Name Microsoft.Services.Store.Engagement | Remove-AppxPackage -ErrorAction SilentlyContinue
  Get-AppxPackage -Name Microsoft.Services.Store.Engagement | Remove-AppxPackage -ErrorAction SilentlyContinue
  Get-AppxPackage -Name Microsoft.SkypeApp | Remove-AppxPackage -ErrorAction SilentlyContinue
  Get-AppxPackage -Name Microsoft.StorePurchaseApp | Remove-AppxPackage -ErrorAction SilentlyContinue
  Get-AppxPackage -Name Microsoft.Wallet | Remove-AppxPackage -ErrorAction SilentlyContinue
  Get-AppxPackage -Name Microsoft.WindowsAlarms | Remove-AppxPackage -ErrorAction SilentlyContinue
  Get-AppxPackage -Name Microsoft.WindowsCamera | Remove-AppxPackage -ErrorAction SilentlyContinue
  Get-AppxPackage -Name Microsoft.WindowsFeedbackHub | Remove-AppxPackage -ErrorAction SilentlyContinue
  Get-AppxPackage -Name Microsoft.WindowsMaps | Remove-AppxPackage -ErrorAction SilentlyContinue
  Get-AppxPackage -Name Microsoft.WindowsSoundRecorder | Remove-AppxPackage -ErrorAction SilentlyContinue
  Get-AppxPackage -Name Microsoft.WindowsStore | Remove-AppxPackage -ErrorAction SilentlyContinue
  Get-AppxPackage -Name Microsoft.XboxGameCallableUI | Remove-AppxPackage -ErrorAction SilentlyContinue
  Get-AppxPackage -Name Microsoft.YourPhone | Remove-AppxPackage -ErrorAction SilentlyContinue
  Get-AppxPackage -Name Microsoft.ZuneMusic | Remove-AppxPackage -ErrorAction SilentlyContinue
  Get-AppxPackage -Name Microsoft.ZuneVideo | Remove-AppxPackage -ErrorAction SilentlyContinue
  Get-AppxPackage -Name SpotifyAB.SpotifyMusic | Remove-AppxPackage -ErrorAction SilentlyContinue
  Get-AppxPackage -Name Windows.CBSPreview | Remove-AppxPackage -ErrorAction SilentlyContinue
  Get-AppxPackage -Name microsoft.windowscommunicationsapps | Remove-AppxPackage -ErrorAction SilentlyContinue
  Get-AppxPackage -Name windows.immersivecontrolpanel | Remove-AppxPackage -ErrorAction SilentlyContinue
  
 3. S'obre msconfig mitjançant les tecles Windows + R o des d'una CMD, i es desactiven els serveis següents (es reinicia l'equip si ho demana):

  • Administrador de autenticación Xbox Live
  • Centro de seguridad
  • Firewall de Windows Defender
  • Mozilla Maintenance Service
  • Servicio de antivirus de Microsoft Defender
  • Servicio de Windows Update Medic
  • Windows Update
  • Adobe Acrobat Update Service
  • Servicio de Google Update (gupdate)
  • Servicio de Google Update (gupdatem)
  • Google Chrome Elevation Service
 4. S'obre l'Administrador de tareas i a la pestanya Inicio es deshabilita (es reinicia l'equip si ho demana):

  • Cortana
  • Microsoft OneDrive
  • Windows Security notifications
 5. Es treuen els elements que hi surten a la dreta al menú Inicio, Productividad i Explorar:

 6. Es desactiven les notificacions de Windows a Configuración - Sistema - Notificaciones y acciones

 7. Es habiliten les connexions per Escriptori Remot. S'habilita la primera casella, i se deshabilita la segona casella a Configuración avanzada

 8. S'apaga i edita l'escriptori amb el següent hardware virtual:

  • Visors: RDP i RDP al navegador
  • Login RDP:
   • Usuari: isard
   • Contrasenya: pirineus
  • vCPUS: 4
  • Memòria (GB): 8
  • Videos: Default
  • Boot: Hard Disk
  • Disk Bus: Default
  • Xarxes: Default i Wireguard VPN

Autologon

 1. Per habilitar l'inici de sessió automàtic conforme s'inicia el sistema, s'instal·la l'Autologon.

 2. Es descomprimeix l'arxiu descarregat i s'executa Autologon64

 3. S'escriu la contrasenya pirineus

Català (opcional)

Abans de passar les Optimization Tools, es canvia l'idioma al català seguint els passos a continuació; si no, es pot obviar aquest apartat.

 1. A Configuración - Hora e idioma - Idioma s'afegeix l'Idioma preferido Català (es tanca la sessió si ho demana)

 2. Es replica el canvi a tot el sistema (es reinicia l'equip si ho demana)

Optimization tools

 1. S'obre l'executable del mitjà assignat a l'escriptori

 2. Es fa clic al botó Analizar i seguidament Opciones comunes

 3. S'assignen les opcions com a les següents imatges

 4. (SI L'IDIOMA CATALÀ ESTÀ DEFINIT, SI NO, OMITIR) Es filtra per la paraula idioma i es desactiven les següents 3 opcions:

 5. Es fa clic al botó Optimizar i s'espera què retorni una pantalla com la segona amb el resum del resultat

 6. Es reinicia el sistema


Darrera actualització: December 28, 2023