Salta el contingut

Ubuntu Desktop 23.04 Lunar Lobster install

Instal·lació del SO

Selecció de l'idioma i de la distribució de teclat

Isard (rols admin o manager)

Modificar XML de l'escriptori

<driver name="qemu" type="qcow2" cache="unsafe" discard="unmap"/>

Configuració

Terminal

Comandaments bàsic

$ sudo apt update
$ sudo apt upgrade -y
$ sudo apt install vim gedit vlc net-tools htop curl wget spice-vdagent qemu-guest-agent

Modificar fstab

$ sudo vim /etc/fstab
for every "ext4" storage, define "noatime,discard"

UUID=xxxxx-xxxxx-xxxxxx /        ext4  defaults,noatime,discard,errors=remount-ro 0    1

Alliberar espai al sistema

$ cd /
$ sudo fstrim -a -v 

Reduir la memòria swap

$ sudo sysctl vm.swappiness=1

Reduir emmagatzematge de logs

$ sudo vim /etc/systemd/journald.conf
SystemMaxUse=20M
SystemKeepFree=4G

Deshabilitar actualitzacions automàtiques i les notificacions de les noves

$ sudo apt purge update-manager update-notifier*
$ sudo vim /etc/apt/apt.conf.d/50unattended-upgrades
Unattended-Upgrade::DevRelease "false";
$ sudo vim /etc/update-manager/release-upgrades
Prompt=never
$ sudo snap refresh --hold 
$ sudo snap set system refresh.retain=3

Paràmetres

Privacitat - Pantalla

Compartició - Escriptori remot

S'aplica també l'activació del RDP.

Quant a - Actualitzacions de programari

Personalització

Fons

Usuaris


Darrera actualització: June 15, 2023