Salta el contingut

Ubuntu Desktop 22.04 Jammy Jellyfish install (GNOME and MATE)

Instal·lació del SO

Isard (rols admin o manager)

Modificar XML de l'escriptori

<driver name="qemu" type="qcow2" cache="unsafe" discard="unmap"/>

GNOME

Configuració

Terminal

Comandaments bàsic

$ sudo apt update
$ sudo apt upgrade -y
$ sudo apt install vim gedit vlc net-tools htop curl wget spice-vdagent qemu-guest-agent

Modificar fstab

$ sudo vim /etc/fstab
for every "ext4" storage, define "noatime,discard"

UUID=xxxxx-xxxxx-xxxxxx /        ext4  defaults,noatime,discard,errors=remount-ro 0    1

Alliberar espai al sistema

$ cd /
$ sudo fstrim -a -v 

Reduir la memòria swap

$ sudo sysctl vm.swappiness=1

Reduir emmagatzematge de logs

$ sudo vim /etc/systemd/journald.conf
SystemMaxUse=20M
SystemKeepFree=4G

Deshabilitar actualitzacions automàtiques i les notificacions de les noves

$ sudo apt purge update-manager update-notifier*
$ sudo vim /etc/apt/apt.conf.d/50unattended-upgrades
Unattended-Upgrade::DevRelease "false";
$ sudo vim /etc/update-manager/release-upgrades
Prompt=never
$ sudo snap refresh --hold 
$ sudo snap set system refresh.retain=3

Paràmetres

Inici de sessió - Ubuntu amb Xorg

Privacitat - Pantalla

Compartició - Escriptori remot

Es deixa buida la nova contrasenya que demana, o s'aplica l'activació del RDP.

Quant a - Actualitzacions de programari

Personalització

Terminal

Canviar el fons de pantalla del login

$ sudo apt install libglib2.0-dev-bin
$ wget -qO - https://github.com/PRATAP-KUMAR/ubuntu-gdm-set-background/archive/main.tar.gz | tar zx --strip-components=1 ubuntu-gdm-set-background-main/ubuntu-gdm-set-background
$ sudo ./ubuntu-gdm-set-background --image /PATH/TO/YOUR/IMAGE

Paràmetres

Fons

Usuaris

MATE

Configuració

Terminal

Comandaments bàsics

$ sudo apt update
$ sudo apt upgrade -y
$ sudo apt install vim gedit vlc net-tools htop curl wget spice-vdagent qemu-guest-agent

Modificar fstab

$ sudo vim /etc/fstab
for every "ext4" storage, define "noatime,discard"

UUID=xxxxx-xxxxx-xxxxxx /        ext4  defaults,noatime,discard,errors=remount-ro 0    1

Alliberar espai al sistema

$ cd /
$ sudo fstrim -a -v 

Reduir la memòria swap

$ sudo sysctl vm.swappiness=1

Reduir emmagatzematge de logs

$ sudo vim /etc/systemd/journald.conf
SystemMaxUse=20M
SystemKeepFree=4G

Deshabilitar les actualitzacions automàtiques i les notificacions de les noves

$ sudo apt purge update-manager update-notifier*
$ sudo vim /etc/apt/apt.conf.d/50unattended-upgrades
Unattended-Upgrade::DevRelease "false";
$ sudo vim /etc/update-manager/release-upgrades
Prompt=never
$ sudo snap refresh --hold 
$ sudo snap set system refresh.retain=3

Habilitar l'auto-login de l'usuari

$ sudo vim /usr/share/lightdm/lightdm.conf.d/50-arctica-greeter.conf
# add next line to the end of file
autologin-user=isard

Habilitar l'accés via RDP

$ sudo apt install xrdp
$ sudo systemctl enable xrdp
$ sudo systemctl restart xrdp

$ sudo vim /etc/X11/Xsession.d/80mate-environment
# add next line before 'fi' closes, last line inside conditional
unset DBUS_SESSION_BUS_ADDRESS

Paràmetres del sistema

Administració - Programari i actualitzacions

Maquinari - Gestor d'energia

Aspecte i comportament - Estalvi de pantalla

Personalització

Terminal

Canviar el fons de pantalla del login

$ sudo vim /usr/share/glib-2.0/schemas/30_ubuntu-mate.gschema.override
background='/path/to/wallpaper'
$ sudo glib-compile-schemas /usr/share/glib-2.0/schemas/

Paràmetres del sistema

Aspecte i comportament - Aparença - Fons

Personal - Quant a mi


Darrera actualització: June 15, 2023