Salta el contingut

Fedora Workstation 38 install

Instal·lació del SO

Isard (rols admin o manager)

Modificar XML de l'escriptori

<driver name="qemu" type="qcow2" cache="unsafe" discard="unmap"/>

Configuració

Creació de l'usuari 'isard'

Inici de sessió - GNOME Xorg

Terminal

Comandaments bàsic

$ sudo dnf update -y
$ sudo dnf install vim gedit vlc net-tools htop curl wget spice-vdagent qemu-guest-agent

Modificar fstab

$ sudo vim /etc/fstab
for every "ext4" storage, define "noatime,discard"

UUID=xxxxx-xxxxx-xxxxxx /        ext4  defaults,noatime,discard,errors=remount-ro 0    1

Alliberar espai al sistema

$ cd /
$ sudo fstrim -a -v 

Reduir la memòria swap

$ sudo sysctl vm.swappiness=1

Reduir emmagatzematge de logs

$ sudo vim /etc/systemd/journald.conf
SystemMaxUse=20M
SystemKeepFree=4G

Paràmetres

Privacitat - Pantalla de bloqueig

Energia

Software - Preferències

Personalització

Paràmetres

Fons

Usuaris


Darrera actualització: June 15, 2023