Salta el contingut

Fedora Workstation 38 install

Instal·lació del SO

Selecció de l'idioma i de la distribució de teclat

Resum de la instal·lació

Configuració

Creació de l'usuari 'isard'

Inici de sessió - GNOME Xorg

Terminal

Comandaments bàsic

$ sudo dnf update -y
$ sudo dnf install vim gedit vlc net-tools htop curl wget spice-vdagent qemu-guest-agent

Reduir la memòria swap

$ sudo sysctl vm.swappiness=1

Reduir emmagatzematge de logs

$ sudo vim /etc/systemd/journald.conf
SystemMaxUse=20M
SystemKeepFree=4G
#SystemMaxFileSize=
SystemMaxFiles=10

$ sudo vim /etc/logrotate.d/rsyslog
/var/log/syslog
{
  rotate 7
  size 20M
  daily
  missingok
  notifempty
  delaycompress
  compress
  postrotate
      /usr/lib/rsyslog/rsyslog-rotate
  endscript
}

Paràmetres

Privacitat - Pantalla de bloqueig

Energia

Software - Preferències

Personalització

Paràmetres

Fons

Usuaris


Darrera actualització: May 11, 2023