Salta el contingut

Plantilles

Una plantilla és un escriptori preconfigurat. El seu disc no es pot modificar, de manera que no es poden iniciar com escriptoris, però els seus paràmetres es poden personalitzar per satisfer les necessitats de cada usuari.

Les plantilles estan dissenyades per ser compartides amb altres usuaris perquè puguin crear els seus propis escriptoris.

Aquest és un exemple que il·lustra la relació de les plantilles i els discs:

1. Es crea un escriptori amb el disc d'emmagatzematge D1.

graph LR
 dt1(Escriptori):::dt -.- dk1([D1]):::dk
 classDef dk fill:#ffd1dc,stroke:#ff3465,stroke-width:1px
 classDef dt stroke-width:2px

2. A continuació, es crea una plantilla a partir d'aquest escriptori. En crear la plantilla, el disc D1 s'associarà amb la plantilla nova. Al mateix temps, es fa una còpia de D1 i s'anomena D1'. Aquest disc copiat serà utilitzat per l'escriptori original en el futur, de manera que qualsevol canvi fet al disc original no l'afectarà.

graph LR
 dt1(Escriptori):::dt -.- dk1([D1']):::dk;
 dt1 --> tp1(Plantilla):::tp
 tp1 -.- dk2([D1]):::dk
 classDef dk stroke:#ff3465,fill:#ffd1dc,stroke-width:1px
 classDef dt stroke-width:2px
 classDef tp stroke:#30d200,fill:#cdffbe,stroke-width:2px

3. Si es crea un escriptori nou a partir d'aquesta plantilla, es crea un disc nou D2 per a l'escriptori nou. Aquest disc D2 conté els canvis que es faran a l'escriptori respecte al disc de la plantilla D1. En altres paraules, D2 està enllaçat a D1 i l'escriptori obtindrà la seva informació de D1 en el moment d'iniciar-lo.

Ës a dir, D2 només conté els canvis fets a D1 que són rellevants per a l'escriptori nou, i els dos discs romanen connectats entre si.

graph LR
 dt1(Escriptori):::dt -.- dk1([D1']):::dk;
 dt1 --> tp1(Plantilla):::tp
 tp1 -.- dk2([D1]):::dk
 tp1 --> dt2(Escriptori):::dt
 dt2 -.- dk3([D2]):::dk
 dk3 -- depèn de --> dk2
 classDef dk stroke:#ff3465,fill:#ffd1dc,stroke-width:1px
 classDef dt stroke-width:2px
 classDef tp stroke:#30d200,fill:#cdffbe,stroke-width:2px

4. En duplicar una plantilla, no es crearà cap disc nou. En lloc d'això, la nova plantilla farà servir el mateix disc D1 que la plantilla original.

graph LR
 dt1(Escriptori):::dt -.- dk1([D1']):::dk;
 dt1 --> tp1(Plantilla):::tp
 tp1 -.- dk2([D1]):::dk
 tp1 --> tp2(Plantilla):::tp
 tp2 -.- dk2
 classDef dk stroke:#ff3465,fill:#ffd1dc,stroke-width:1px
 classDef dt stroke-width:2px
 classDef tp stroke:#30d200,fill:#cdffbe,stroke-width:2px

Entendre la relació entre plantilles, escriptoris i discs és important per poder gestionar millor la infraestructura d'escriptoris virtual.

Crear

Per a crear una plantilla a partir d'un escriptori es prem la icona següent:

Se li pot assignar qualsevol nom/descripció, triar si es vol habilitar/deshabilitar (fer-la visible/invisible), i compartir-la amb grups/usuaris

Les teves plantilles

Per a veure les plantilles que has creat, el docent s'ha de dirigir a l'apartat de les seves plantilles personals.

Editar

Per a editar una plantilla, a l'apartat Les teves plantilles es prem la icona , on redirigeix a la pàgina on poder editar la informació de la plantilla (mateix formulari i opcions com quan s'edita un escriptori).

Compartir

Per a compartir una plantilla, a l'apartat Les teves plantilles es prem la icona i sortirà una finestra on es podran assignar els grups i/o usuaris.

Fer visible/invisible

Per modificar la visibilitat d'una plantilla, a l'apartat Les teves plantilles, es prem la icona o la icona depenent de la visibilitat actual d'aquesta.

L'estat de l'ull determinarà la visibilitat de la plantilla:

 • Ull obert i botó blau : plantilla visible
 • Ull negat i botó gris : plantilla invisible

Apareixerà un formulari on acceptar o negar el canvi de la visibilitat de la plantilla:

Esborrar

Esborrar plantilles

Quan es crea una plantilla des d'un escriptori, es duplica el seu disc. En generar un escriptori nou a partir d'una plantilla, es crea un disc addicional a l'emmagatzematge que depèn del disc de la plantilla original. Els usuaris advanced només poden esborrar les seves pròpies plantilles, si hi ha dependències amb altres usuaris, s'haurà d'informar l'usuari manager/administrador.

Per esborrar una plantilla es prem la icona

La gestió de plantilles al sistema pot variar segons la presència de dependències. Depenent de si la plantilla té dependències o no, es generarà una notificació específica.

Per a plantilles sense dependències:

Quan una plantilla no té dependències, això vol dir que no s'han creat escriptoris d'altres usuaris basats en aquesta plantilla, és possible eliminar-la sense problemes. En aquest cas, es pot procedir amb l'eliminació de la plantilla directament.

Per a plantilles amb dependències:

Si una plantilla té dependències, cosa que indica que s'han creat escriptoris d'altres usuaris que s'originen a partir d'aquesta plantilla, cal una acció diferent. En aquest cas, cal notificar al mànager o administrador corresponent sobre la intenció d'eliminar la plantilla. El mànager o administrador prendrà les mesures adequades per avaluar la situació i, si escau, procedir amb l'eliminació de la plantilla, garantint que els escriptoris d'altres usuaris es vegin afectats o no en el procés.

Com a usuari advanced, si teniu dependències, ho indicarà amb un "--", que es mostra quan no es compta amb els permisos necessaris per accedir a la informació dels usuaris. Com a usuari manager, indicarà noms d'usuaris i escriptoris de la teva pròpia categoria, mentre que sent usuari administrador, es tindrà accés a informació de totes les categories.

Compartides amb tu

En aquest apartat es poden veure les plantilles que han estat compartides amb el teu usuari.

Duplicar plantilla

Per a duplicar una plantilla i fer-la teva, a l'apartat Plantilles compartides amb tu, es selecciona la plantilla prement l'icona

Es redirigeix a la pàgina on poder duplicar-la.

Important

La duplicació d'una plantilla compartida crea una còpia on l'usuari és el propietari. Això li permet personalitzar la plantilla, incloent-hi la modificació dels usuaris amb els quals es comparteix.


Darrera actualització: October 30, 2023