Salta el contingut

Desplegaments

Els desplegaments són escriptoris creats per a altres usuaris.

Com crear desplegaments

Per a crear un desplegament, s'ha d'anar a la barra superior i es prem el botó

Es prem el botó

Es redirigeix a aquest formulari; on es pot emplenar amb el nom del desplegament, el de l'escriptori i una petita descripció. S'ha de seleccionar una plantilla de la qual volem crear els nostres escriptoris. Per a fer-los visible als usuaris es prem el botó

Com iniciar-los/parar-los

Iniciar-los

S'ha d'entrar dins del desplegament.

Per a iniciar un escriptori es prem el botó

Una vegada iniciat, detectarà l'IP de l'escriptori (si té), l'Estat (Si està iniciat o aturat), i es pot seleccionar el tipus de visor

Es pot seleccionar el visor que interessi prement el menú despleglable

Parar-los

S'ha d'entrar dins del desplegament.

Individualment

Per a parar un escriptori es prem el botó

Tots

Per a aturar tots els escriptoris es prem el botó

Com anar al Videowall

Cal estar dins del desplegament per poder prémer el botó

I es redirigeix a aquesta pàgina on es poden veure els escriptoris dels usuaris.

Per a interactuar amb un escriptori es prem el botó

I et redirigeix

Com fer visible/invisible

Visible

Es prem el botó

Apareixerà una finestra emergent

Una vegada seleccionat "Visible", el desplegament quedarà en verd

Invisible

Es prem el botó

Apareixerà una finestra emergent

Una vegada seleccionat "Invisible", el desplegament quedarà en vermell

Com recrear els escriptoris

Aquesta funció serveix per a recrear els escriptoris eliminats del desplegament.

Es prem el botó

Com descarregar-se el fitxer de visors directes

Aquest fitxer serveix per a veure el llistat d'usuaris dins del propi desplegament.

Per a obtenir aquest fitxer, es prem el botó

I apareix una finestra emergent

En aquest arxiu apareix un excel amb el nom d'usuari, el seu nom, el seu correu i un enllaç que redirigeix l'escriptori de l'usuari.

Com eliminar un desplegament

Per a eliminar un desplegament es prem el botó