Salta el contingut

Usuaris

Crear categories

Es prem el botó per a anar al panell d'Administració

En l'apartat de "Users", es busca on posi "Categories" i es prem el botó

Apareixerà una finestra de diàleg on s'emplenen els camps del formulari.

Hi ha tres opcions que es poden aplicar en crear una categoria:

  • Frontend dropdown show: Que en la pàgina d'inici de sessió, aparegui la categoria creada en el menú desplegable

  • Auto desktops creation: Es crearà un escriptori quan iniciï sessió un usuari amb la plantilla que es triï (en aquest exemple amb "Windows 10 PRO base")

  • Ephemeral desktops: Per a poder posar un temps limitat d'ús a un escriptori temporal. (Per a això també s'ha de configurar en la secció de "Config" el "Job Scheduler")

Accés mitjançant OAuth

Per a poder accedir mitjançant Google des d'un compte extern, es va al panell de "Administració" en l'apartat "Users".

I en l'apartat de "Categories" es prem el botó de la categoria la qual vulguem donar-li accés.

Es prem el botó

I apareix una finestra de diàleg amb un formulari. S'emplena el camp de "Allowed email domain for foreign account like Google" amb el domini del correu.


Darrera actualització: April 19, 2023