Salta el contingut

Domains

Per a anar a la secció de "Domains", es prem el botó

I es prem el menú desplegable

Desktops

En aquesta secció es poden veure tots els escriptoris que s'hagin creat de totes les categories.

Si es prem la icona , es pot veure més informació de l'escriptori.

 • Hardware: com el seu nom indica, és el maquinari que se li ha assignat a aquest escriptori

 • Template tree: indica d'on deriven els escriptoris

Templates

En aquesta secció es poden veure totes les plantilles que s'hagin creat de totes les categories.

Si es prem la icona , es pot veure més informació de la plantilla.

 • Hardware: com el seu nom indica, és el maquinari que se li ha assignat a aquesta plantilla

 • Allows: indica a qui se li ha donat permisos per a utilitzar la plantilla

Media

En aquesta secció es poden veure tots els arxius mitjana que s'hagin pujat de totes les categories.

Resources

En aquesta secció es poden veure tots els recursos que té la instal·lació, aquests sortiran en crear un escriptori/plantilla.

Graphics

En aquesta secció es pot afegir diferents tipus de visors amb els quals es poden veure un escriptori.

Per a afegir un visor nou, es prem el botó

I s'emplena el formulari

Videos

En aquesta secció es poden afegir diferents formats de vídeo.

Per a afegir un nou format, es prem el botó

I s'emplena el formulari

(heads -> cuantos monitores quieres)

Interfaces

En aquesta secció es poden afegir xarxes privades als escriptoris.

Per a afegir una xarxa, es prem el botó

I s'emplena el formulari

 • Type: Bridge , Network, OpenVSwitch, Personal

  • Bridge: Enllaça amb un pont cap a una xarxa del servidor. En el servidor es pot tenir interfícies que enllacin per exemple amb vlans cap a un troncal de la teva xarxa, i es pot mapear aquestes interfícies en isard i connectar-les als escriptoris.

  Per a poder mapear la interfície dins del hipervisor, en l'arxiu de isardvdi.conf s'ha de modificar aquesta línia:

  # ------ Trunk port & vlans --------------------------------------------------
  ## Uncomment to map host interface name inside hypervisor container.
  ## If static vlans are commented then hypervisor will initiate an 
  ## auto-discovery process. The discovery process will last for 260
  ## seconds and this will delay the hypervisor from being available.
  ## So it is recommended to set also the static vlans.
  ## Note: It will create VlanXXX automatically on webapp. You need to
  ## assign who is allowed to use this VlanXXX interfaces.
  #HYPERVISOR_HOST_TRUNK_INTERFACE=
  
  ## This environment variable depends on previous one. When setting
  ## vlans number comma separated it will disable auto-discovery and
  ## fix this as forced vlans inside hypervisor.
  #HYPERVISOR_STATIC_VLANS=
  
 • Model: rtl8931, virtio, e1000

  • És més eficient utilitzar virtio (que és una interfície paravirtualizada), mentre que les e1000 o rtl són simulacions de targetes, i va més lent encara que és més compatible amb sistemes operatius antics i no es necessita instal·lar drivers en el cas de windows.

  Si es té un sistema operatiu modern, amb el virtio funciona, sinó amb els altres que són interfícies. Windows antics: rtl, e1000

 • QoS: limit up and down to 1 Mbps, unlimited

Boots

En aquesta secció s'indiquen les diferents maneres d'arrencada d'un escriptori.

Si no es té permisos no es pot seleccionar una iso d'arrencada i no es deixa per defecte que els usuaris es puguin mapear isos.

Per a donar permisos es prem en la icona

Network QoS

En aquesta secció s'indiquen les limitacions que es poden posar a les xarxes.

Per a afegir una limitació, es prem el botó

I s'emplena el formulari

Disk QoS

En aquesta secció s'indiquen les limitacions que es poden posar als discos.

Per a afegir un límit de disc, es prem el botó

I s'emplena el formulari

Remote VPNs

En aquesta secció es poden afegir xarxes remotes als escriptoris.

Per a afegir una xarxa remota, es prem el botó

I s'emplena el formulari

Bookables

Priority

Resources