Salta el contingut

Configuració

Rols amb accés

Només els administradors tenen accés a aquesta característica.

Per a anar a la secció de "Config", es prem el botó

I es prem el botó

Programador de tasques

En este apartado se puede programar un "trabajo", puede ser una copia de seguridad o

  • Type: Cron (que haga el trabajo a una hora determinada), interval (que haga el trabajo cada x tiempo)

  • Hour: indica la hora

  • Minute: indica el minuto

  • Action: backup database, check ephimeral domain status

Mode manteniment

El mode de manteniment desactiva les interfícies web per als usuaris amb rols de managers, avançats i d'usuari.

L'administrador del sistema pot crear un arxiu anomenat /opt/isard/config/maintenance per a canviar a el mode de manteniment a l'inici. L'arxiu s'elimina una vegada que el sistema canvia a el mode de manteniment.

El mode de manteniment es pot habilitar i deshabilitar a través de la secció de configuració del panell d'administració per part d'un usuari amb funció d'administrador.

Per a habilitar i deshabilitar aquesta funció, es marca la casella

Una vegada marcada la casella, quan els usuaris intentin iniciar sessió al seu compte, els apareixerà un missatge de manteniment


Darrera actualització: April 20, 2023